Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

DRAAG HIER AAN BIJ Moedersterfte is slechts het Topje van de ijsberg, het lijden van moeders aan complicaties is groot doch vaak onzichtbaar.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN WHITE RIBBON

Het aantal vrouwen dat wereldwijd sterft tijdens de zwangerschap en geboorte is nog steeds veel te hoog en bovendien oneerlijk verdeeld over de wereld. Zo ligt het sterftecijfer in Europa veel lager dan in Afrika of in Azie. Overal ter wereld lopen arme vrouwen een groter risico, ze hebben minder goede toegang tot kwalitatief goede zorg.
Het huidige sterftecijfer blijft ver achter bij de millenniumdoelstellingen en de Covid pandemie doet daar nog eens een behoorlijke schep bovenop.

DANK ZIJ JOUW HULP BEREIKEN WE VEEL VOOR MOEDERS

Onze missie

Optreden als katalysator in de afname van moedersterfte en de daaraan gerelateerde problemen.

Ons doel

Samen met U een bijdrage leveren aan wereldwijde verbetering en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor vrouwen. Zodat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.

Onze visie

Een wereld waar het recht van vrouwen op keuzevrijheid, goede en toegankelijke gezondheidszorg vóór, tijdens en na zwangerschap en baring een vanzelfsprekendheid is.

Word vriend

Door vriend te worden van de White Ribbon Alliantie Nederland draagt u bij aan onze missie om moedersterfte in de wereld te verminderen. Daarnaast blijft u op de hoogte van de acties van White Ribbon NL.

Word vriend

WAAR & WANNEER

ONZE EVENTS

NIEUWS & KENNIS

ONS BLOG

Leven en dood, stop moedersterfte

Wij steunen de volgende

PROJECTEN

Uw gift is belangrijk ! Word vriend

White Ribbon NL is een stichting die afhankelijk is van particuliere giften.