Berekum Cheque.jpg

WHITE RIBBON ACTUEEL

IMG_3571.jpg

WAAR IS DE BANNER IN 2021?

Waar mag de White Ribbon banner staan in het jaar 2021?  Welke zaak of praktijk? Stuur uw aanvraag naar: [email protected]

 

In september 2021 :  Vrouw en Vaart, Emancipatie centrum, Amsterdam-Osdorp 

 

In juni 2021 :  Tentoonstelling Weespers aan de Wand, Miarca Smit, Weesp

 

In april 2021 : Verloskundig Centrum De Poort, te Leiden

In maart 2021: Webinar studios White Ribbon

 

In juli 2020 - altijd : Amsterdamumc, lokatie Meibergdreef, Amsterdam

In maart 2020 - oktober 2020 : Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

In november 2019 - februari 2020 : OLVG Oost, ANNA Paviljoen

In juli 2019: OLVG West, TOOROP Paviljoen

In mei 2019: Verloskunde Academie te Amsterdam ( AVAG)

In februari, maart en april 2019: AmsterdamUMC, locatie VUmc  Afdeling verloskunde.

In januari 2019: Verloskundige Praktijk GROEI in Amsterdam-West

In december 2018 en januari 2019: Verloskundige praktijk VIDA, Amsterdam Zuid Oost 

In september en oktober 2018: Geboorte Collectief, kraamzorgbureau Amsterdam Zuid-Oost.

In augustus 2018 stond de banner in Verloskundige Praktijk KRAAIENNEST, Amsterdam Zuid Oost

Vele jaren in AmsterdamUMClocatie AMC Afdeling Verloskunde

------

 

 

 

 

 
White Ribbon 2017.jpg

Welkom

Fijn dat je de website van White Ribbon bezoekt. 

 

MOEDERSTERFTE IS ONNODIG HOOG IN DE WERELD

                                        EN.. 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN GEZONDE MOEDER!

 

Helaas is moedersterfte nog steeds onnodig hoog in de wereld. Jaarlijks sterven er 287.000 moeders in de wereld, dat zijn er wel 800 per dag. Onvoorstelbaar!! Daarom blijft het verbeteren van moeder en kind zorg van levensbelang. Zowel de moedersterfte als de zichtbare en onzichtbare, lichamelijke en geestelijke trauma’s die vrouwen oplopen tijdens een geboorte, worden wereldwijd ondergerapporteerd.
Moedersterfte, (maternale mortaliteit), is relatief zichtbaar. De opgelopen trauma’s ten gevolge van een geboorte, (maternale morbiditeit), blijven grotendeels onder de oppervlakte. Geschat wordt dat voor elke vrouw die overlijdt er 50 tot 100 vrouwen zijn die ernstig ziek worden of gehandicapt raken ten gevolge van een zwangerschap of een geboorte.

Daarbij komt dat de maternale morbiditeit niet alleen het leven van de moeder in gevaar brengt, maar ook een bedreiging vormt voor de (nog ongeboren) baby. Zorg gericht op preventie van maternale trauma's zorgen dus ook voor een betere lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de baby.

Voor het bewerkstelligen van verbeteringen in de geboortezorg wereldwijd is het van belang om de aandacht te richten op de ontstane trauma’s, de morbiditeit. Daarvoor zijn eigenlijk twee zaken nodig: onderwijs aan het medisch personeel en voorlichting aan de zwangere, haar partner en de familie.

White Ribbon richtte zich in de eerste jaren, rond 2009, op bewustzijns vergroting van dit ongelukkige fenomeen in de wereld. De doelstelling is het bekendmaken van het probleem op allerlei fronten: pers, politiek, hulpverleners en de maatschappij in het algemeen, want zonder aandacht treedt er geen verandering op.

De missie van White Ribbon Nederland in de huidige tijd is, naast te streven naar daling van de moedersterfte, nu ook om meer aandacht te realiseren voor de trauma's, die moeders wereldwijd oplopen ten gevolge van de baring. De onzichtbaarheid van het probleem is te vergelijken met de drijvende ijsberg, zoals hierboven afgebeeld. 

Bestuur White Ribbon NL

 

Covid-19 Crisis in de wereld!

Covid-19 Crisis in de wereld, iedereen ondervindt er iets, soms veel of heel veel van; daarnaast nieuwe uitvindingen en werkwijzen.

Wat hadden wij een geluk dat het White Ribbon Symposium van 7 maart 2020 door kon gaan, achteraf was het een van de weinige symposia die in maart gehouden werden in Nederland!
Half maart was het officiële advies om grote bijeenkomsten af te gelasten heel begrijpelijk. Hopelijk is het jullie allen goed gegaan sindsdien en hebben we als werkers en burgers het geboortezorgwerk zo goed als mogelijk kunnen voortzetten in Nederland en overal ter wereld.
We hopen het, maar dat zal zeker niet overal het geval geweest zijn. Het blijft een verpletterende en onoverkomelijke situatie in de wereld: een mondiale crisis, welke tot ongekende effecten leidt en een die de sociale en maatschappelijke tweedeling in de wereld genadeloos bloot legt en alleen maar groter maakt.
Geestelijke gezondheidszorg is een grote zorg: isolatie en eenzaamheid voor ouderen en de minder sociaal redzamen onder ons betekent minder mentale weerbaarheid.
Echter crisis noopt ons ook tot innovatie, waar thuiswerken de uitzondering was, is het nu een regel. We zoomen ons letterlijk helemaal suf en ook al lijkt een Covid-19 vaccin nog relatief ver weg, medisch onderzoek naar de behandeling staat niet stil. Het ene medische inzicht volgt rap op het andere en er zijn inmiddels meerdere behandelopties mogelijk.
Een voorbeeld hiervan is de behandelwijze, ook voor Covid-19 positieve zwangeren een uitkomst, in het Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad, Zuid Afrika.
In een recent artikel in The Lancet’s E Clinical Medicine beschreven medische experts van de Universiteit van Stellenbosch (SU) en de Universiteit van Kaapstad (UCT) hoe ze met succes de helft van al hun ernstig zieke Covid-19-patiënten konden behandelen met behulp van high-stroom nasale zuurstof (HFNO), waardoor mechanische ventilatie werd vermeden. Temidden van de Covid-19-pandemie implementeerden artsen van het Tygerberg ziekenhuis een minder bekende behandeling die niet alleen het dreigende tekort aan beademingsapparatuur omzeilde, maar mogelijk duizenden levens redde en meer patiënt-vriendelijk was.

http://www.sun.ac.za/english/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7734

"HFNO is een niet-invasieve zuurstoftherapie die zuurstof met een hoge stroomsnelheid via de neusslangen naar de longen leidt - tot 60 liter per minuut. HFNO wordt beschouwd als 'zachter' voor patiënten dan mechanische beademing en stelt patiënten in staat te eten, praten en contact te hebben met anderen op de afdeling. Ventilatie daarentegen is een invasieve behandeling waarbij een buis in de luchtwegen van de patiënt moet worden ingebracht. Dit kan ernstig ongemak veroorzaken en vereist bij sommige patiënten sedatie.
Toen in maart van dit jaar de eerste Covid-19-patiënten met acute ademnood werden opgenomen op de intensive care-afdeling (ICU) van het Tygerbergziekenhuis, behandelden artsen hen volgens het internationaal aanbevolen regime van mechanische beademing.

In lijn met internationale trends waren er hoge sterftecijfers onder beademde patiënten.
"De eerste zeven patiënten kregen allemaal beademing en helaas stierven ze allemaal", herinnert dr. Usha Lalla zich, die de Covid-19 ICU beheert. "Ik herinner me de dag nog zo duidelijk: twee van de patiënten stierven op dezelfde dag en de IC was in tranen '', zegt Lalla, die ook internist is bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van SU.
Op dat moment begonnen enkele anekdotische rapporten naar voren te komen over het gebruik van HFNO-therapie bij Covid-19-patiënten, maar over het algemeen was er een terughoudendheid om deze minder bekende behandeling te gebruiken.

“Ik herinner me dat ik erover sprak met collega's, onder wie prof. Mervin Mer van Wits University en zei dat een groot deel van de patiënten alleen zuurstof nodig heeft - waarom proberen we het niet? De eerste patiënt die we met HFNO behandelden, was binnen vijf dagen aan het chatten op haar mobiele telefoon - in schril contrast met patiënten die twee tot drie weken beademd moesten worden ', zegt Lalla.' Dit gaf ons hoop dat we de ellende gezien in andere delen van de wereld mogelijk niet hoefden mee te maken. "

Ze behandelden meer patiënten met HFNO en bereikten een veel hoger herstelpercentage met deze nieuwe behandeling dan met directe beademing. Het nieuws over het succes van de HFNO-therapie verspreidde zich snel naar andere ziekenhuizen in de provincie en later door het hele land, die het ook snel adopteerden. Deze werkwijze werd ook geïmplementeerd in het Hospital of Hope in Kaapstad, waar ingenieurs de infrastructuur op korte termijn moesten aanpassen om deze nieuwe therapie mogelijk te maken.
High flow nasale zuurstof vervangt geen mechanische beademing, die nog steeds veel wordt gebruikt bij de behandeling van Covid-19-patiënten, maar biedt een extra 'wapen' in het arsenaal van artsen in de strijd tegen Covid-19.

"Voor een omgeving met beperkte middelen te midden van een pandemie, had dit een enorme impact op de behandeling van patiënten", zegt prof. Coenie Koegelenberg, een SU-longarts die ook werkt op de Covid-19 ICU van het Tygerbergziekenhuis.

In tegenstelling tot mechanische beademing die op de IC moet worden beheerd, kan HFNO op de algemene afdeling worden toegediend - op voorwaarde dat de infrastructuur van de ziekenhuizen zorgt voor de hogere zuurstofstroom die nodig is. Bovendien kan het veilig worden beheerd door niet-ICU-opgeleide artsen en verpleegkundigen, waardoor wordt bespaard op de schaarse medische middelen van het land.
De artsen van de Universiteit van Stellenbosch (Tygerberg Ziekenhuis) werkten samen met het team van prof. Greg Calligaro aan het UCT (Groote Schuur Ziekenhuis) om gegevens te combineren van ongeveer 300 Covid-19 patiënten die HFNO-therapie kregen in deze faciliteiten. Het resulterende artikel beschrijft verreweg een van de grootste studies tot nu toe over HFNO, niet alleen bij Covid-19-patiënten, maar voor elke vorm van longontsteking.

"Onze studie toonde aan dat HFNO met succes kan worden gebruikt om de noodzaak van mechanische beademing te vermijden bij de helft van alle patiënten met ernstige ziekte", zegt Koegelenberg. "Deze patiënten voldeden aan de criteria voor acute respiratory distress syndrome en als het aanbevolen behandelingsprotocol werd gevolgd, zouden ze allemaal mechanisch geventileerd moeten worden - maar we zijn erin geslaagd om ze met succes te ondersteunen zonder. "

“Hoge doorstroming heeft een enorm verschil gemaakt in ons vermogen om patiënten te behandelen tijdens deze pandemie. Maar het was geen gemakkelijke opgave om midden in een pandemie van beademing naar HFNO te gaan, "merkt Lalla op." Iedereen kwam gewoon bij elkaar - gezondheidswerkers, ziekenhuismanagement, klinische en algemene ingenieurs en vrijwilligers. Iedereen deed gewoon wat er moest gebeuren. … En het was geweldig.”

Respect dus voor de mondiale werkers in de gezondheids- en geboortezorg, ze hebben een enorme berg werk verzet en het is nog niet gedaan. Pessimisten of realisten zien de 1,5 meter samenleving nog een jaar of meer actief. Het is een onzekere toekomst met overal ter wereld hobbels en ergere gevaren.

 

 
earth-661447__340.png

Uitgangspunten White Ribbon NL

Onze missie is om op te treden als katalysator, door personen op vooraanstaande posities aan te spreken om het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na de zwangerschap en baring mede door hun inspanningen mogelijk te maken.


Ons doel is wereldwijd te zorgen dat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór , tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.


Onze visie is een wereld waar het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na zwangerschap en baring vanzelfsprekend is. Universele problemen vragen om universele oplossingen, dat betekent, als onderdeel van de wereldbevolking, dat we altijd aan zet zijn en iedere oplossingsgerichte bijdrage, in welke vorm dan ook, van groot belang is.

 

Leven en dood, stop moedersterfte