WHITE RIBBON ACTUEEL

Moederdag Saskia 2020.jpg

WAAR IS DE BANNER IN 2020?

Waar mag de White Ribbon banner staan in de maand april 2020 ?  Welke zaak of praktijk? Stuur uw aanvraag naar: info@whiteribbon.nl

In juli 2020 - altijd : Amsterdamumc, lokatie Meibergdreef, Amsterdam

In maart 2020 - oktober 2020 : Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

In november 2019 - februari 2020 : OLVG Oost, ANNA Paviljoen

In juli 2019: OLVG West, TOOROP Paviljoen

In mei 2019: Verloskunde Academie te Amsterdam ( AVAG)

In februari, maart en april 2019: AmsterdamUMC, locatie VUmc  Afdeling verloskunde.

In januari 2019: Verloskundige Praktijk GROEI in Amsterdam-West

In december 2018 en januari 2019: Verloskundige praktijk VIDA, Amsterdam Zuid Oost 

In september en oktober 2018: Geboorte Collectief, kraamzorgbureau Amsterdam Zuid-Oost.

In augustus 2018 stond de banner in Verloskundige Praktijk KRAAIENNEST, Amsterdam Zuid Oost

Vele jaren in AmsterdamUMClocatie AMC Afdeling Verloskunde

------

 

 

 

 

 
White Ribbon 2017.jpg

Welkom

Fijn dat je de website van White Ribbon bezoekt. 

 

MOEDERSTERFTE IS ONNODIG HOOG IN DE WERELD

                                        EN.. 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN GEZONDE MOEDER!

 

Helaas is moedersterfte nog steeds onnodig hoog in de wereld. Jaarlijks sterven er 287.000 moeders in de wereld, dat zijn er wel 800 per dag. Onvoorstelbaar!! Daarom blijft het verbeteren van moeder en kind zorg van levensbelang. Zowel de moedersterfte als de zichtbare en onzichtbare, lichamelijke en geestelijke trauma’s die vrouwen oplopen tijdens een geboorte, worden wereldwijd ondergerapporteerd.
Moedersterfte, (maternale mortaliteit), is relatief zichtbaar. De opgelopen trauma’s ten gevolge van een geboorte, (maternale morbiditeit), blijven grotendeels onder de oppervlakte. Geschat wordt dat voor elke vrouw die overlijdt er 50 tot 100 vrouwen zijn die ernstig ziek worden of gehandicapt raken ten gevolge van een zwangerschap of een geboorte.

Daarbij komt dat de maternale morbiditeit niet alleen het leven van de moeder in gevaar brengt, maar ook een bedreiging vormt voor de (nog ongeboren) baby. Zorg gericht op preventie van maternale trauma's zorgen dus ook voor een betere lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de baby.

Voor het bewerkstelligen van verbeteringen in de geboortezorg wereldwijd is het van belang om de aandacht te richten op de ontstane trauma’s, de morbiditeit. Daarvoor zijn eigenlijk twee zaken nodig: onderwijs aan het medisch personeel en voorlichting aan de zwangere, haar partner en de familie.

White Ribbon richtte zich in de eerste jaren, rond 2009, op bewustzijns vergroting van dit ongelukkige fenomeen in de wereld. De doelstelling is het bekendmaken van het probleem op allerlei fronten: pers, politiek, hulpverleners en de maatschappij in het algemeen, want zonder aandacht treedt er geen verandering op.

De missie van White Ribbon Nederland in de huidige tijd is, naast te streven naar daling van de moedersterfte, nu ook om meer aandacht te realiseren voor de trauma's, die moeders wereldwijd oplopen ten gevolge van de baring. De onzichtbaarheid van het probleem is te vergelijken met de drijvende ijsberg, zoals hierboven afgebeeld. 

Bestuur White Ribbon NL

 
earth-661447__340.png

Uitgangspunten White Ribbon NL

Onze missie is om op te treden als katalysator, door personen op vooraanstaande posities aan te spreken om het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na de zwangerschap en baring mede door hun inspanningen mogelijk te maken.


Ons doel is wereldwijd te zorgen dat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór , tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.


Onze visie is een wereld waar het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na zwangerschap en baring vanzelfsprekend is. Universele problemen vragen om universele oplossingen, dat betekent, als onderdeel van de wereldbevolking, dat we altijd aan zet zijn en iedere oplossingsgerichte bijdrage, in welke vorm dan ook, van groot belang is.

 

Leven en dood, stop moedersterfte