Bronwasser.jpg

White Ribbon Alliantie 10 jaar!

White Ribbon actie bij BronwasserWoman op het Gelderlandplein in Amsterdam-Btv.

Zie Nieuws.

Waar mag de banner staan in de maand november 2018? Welke zaak of praktijk?

In september en oktober 2018 staat de banner in het Geboorte Collectief, kraamzorg in Amsterdam Zuid-Oost.

In augustus 2018 stond de banner in Verloskundige Praktijk Kraaiennest, Amsterdam Zuid-Oost.

------

SAVE THE DATE

White Ribbon dinner

Zaterdag 9 maart 2019

Plaats: regio Amsterdam

Locatie volgt

 

 

 
White Ribbon 2017.jpg

Welkom

Fijn dat je de website van White Ribbon bezoekt. Dank voor je belangstelling, dat heeft White Ribbon zeer nodig, want:

MOEDERSTERFTE IS ONNODIG HOOG IN DE WERELD

                                        EN.. 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN LEVENDE MOEDER!


Van wezenlijk (letterlijk) belang is het om jonge kwetsbare moeders en kinderen een dusdanige zorg te geven, waardoor er een goede start in het leven voor beiden wordt bereikt. Belangrijk ook om, naast het leven van de moeder, zo het grote aantal (half) wezen in de wereld te verminderen als moeders in leven blijven in hun liefde voor partner en gezin. Dus van levensbelang is goede zorg voor zwangeren, barenden en jonge moeders en de kinderen in hun kielzog. ( Cijfers: zie "Feiten over Moedersterfte".)


MILJOENEN WEZEN!


Een leven zonder moeder veroorzaakt een pijnlijk gemis in het leven en maakt mensen kwetsbaar. Bij teveel kwetsbare mensen kan er geen sprake zijn van een maatschappij in balans. Hieraan gaat de wereld ten onder.

WAT TE DOEN?

Het White Ribbon programma richtte zich in de eerste jaren op bewustzijns vergroting van iedereen in de wereld op dit ongelukkige fenomeen. Het bekendmaken van het probleem op allerlei fronten: pers, politiek, hulpverleners en de maatschappij in het algemeen. De missie van White Ribbon Nederland in de huidige tijd is te streven naar daling van de Moedersterfte en meer aandacht voor goede geboortezorg wereldwijd en dus ook in Nederland.

WAT KUNT U NOG MEER DOEN?

Op allerlei gremia, lokaal, provinciaal. in de kerk en op de universiteit, ja haast overal zijn potentiële Vrienden van White Ribbon, die u kunt interesseren en Vriend maken.
Acties bij openingen van verloskundige en andere hulpverlening praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen. Als het relevant is voor de actie worden White Ribbons goed verkocht; te bestellen bij het secretariaat.

Wij hopen ons doel samen met alle krachten in Nederland duurzaam te verwezenlijken, waarbij alle beetjes helpen.


Marianne Sanders, Cor Zeeman.

 
Kindje op moeders schoot, Tolmiea menziesii

Uitgangspunten White Ribbon NL

Onze missie is om op te treden als katalysator, door personen op vooraanstaande posities aan te spreken om het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na de zwangerschap en baring mede door hun inspanningen mogelijk te maken.


Ons doel is wereldwijd te zorgen dat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór , tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.


Onze visie is een wereld waar het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na zwangerschap en baring vanzelfsprekend is.

 

Leven en dood, stop moedersterfte