DRAAG HIER AAN BIJ Moedersterfte Moedersterfte is slechts het topje van de ijsberg. Daaronder lijden veel vrouwen aan een complicaties die vaak onbehandeld en onbesproken blijven.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN WHITE RIBBON

De stille ramp van Moedersterfte in de wereld blijft onverminderd groot
en is mogelijk groter door de pandemie van COVID 19. Het is een immens
probleem voor de wereld, iedere moeder die sterft is er een te veel.
Dramatisch voor het dagelijks leven en mentale gezondheid van de
echtgenoten en kinderen van de overleden moeders. Daarbij een groot
manco voor de maatschappij van een land. Het veroorzaakt
disharmonie, depressies en een wankele samenlevingsopbouw door de
veel te vele mensen met een trauma door Moedersterfte.
Moeders, mensenlevens, zijn ultiem belangrijk!

DANK ZIJ JOUW HULP BEREIKEN WE VEEL VOOR MOEDERS

Er is veel minder aandacht voor het wijdverspreide lijden veroorzaakt door zwangerschapscomplicaties

Onze missie

is om op te treden als katalysator tot verminderen van het
probleem van beschadiging tot sterfte van vrouwen.

Ons doel

is wereldwijd te zorgen dat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór , tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.

Onze visie

is een wereld waar het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na zwangerschap en baring vanzelfsprekend is. Universele problemen vragen om universele oplossingen, dat betekent, als onderdeel van de wereldbevolking, dat we altijd aan zet zijn en iedere oplossingsgerichte bijdrage, in welke vorm dan ook, van groot belang is.

Word vriend

Door vriend te worden van de White Ribbon Alliantie Nederland draagt u bij aan onze missie om moedersterfte in de wereld te verminderen. Daarnaast blijft u op de hoogte van de acties van White Ribbon NL.

Word vriend

NIEUWS & KENNIS

ONS BLOG

Leven en dood, stop moedersterfte

Wij steunen de volgende

PROJECTEN

Uw gift is belangrijk ! Word vriend

White Ribbon NL is een stichting die afhankelijk is van particuliere giften.