Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Stichting White Ribbon Alliantie Nederland is opgericht op 28 januari 2010. Tijdens een internationaal verloskundigencongres in Glasgow, Schotland (mei 2008) wordt een aantal verloskundigen dusdanig gegrepen door de presentaties van de White Ribbon Alliance uit de Verenigde Staten, dat besloten wordt om hier in Nederland verder mee te gaan. Door de jaren heen hebben verloskundigen en andere beroepsbeoefenaren zich bestuurlijk ingezet. De Stichting heeft door de vele creatieve en indringende acties een uitstraling gekregen, die niet is mis te verstaan.

 

Het bestuur van White Ribbon bestaat in oktober 2021 uit 6 personen gesteund door aantal actieve vrienden. We hebben een duidelijke affiniteit met het onderwerp van Moedersterfte, door beroep of ervaring. Graag geven we onze vrije tijd, traditioneel onbezoldigd, aan White Ribbon om de bewustwording van het probleem te vergroten bij professionals, politici en publiek.

Bewustwording doe je samen!”

 

Wat wordt bedoeld met Moedersterfte?

Er zijn twee soorten van Moedersterfte te onderscheiden:

 

Directe Moedersterfte: de (aanstaande) moeder overlijdt ten gevolge van complicaties tijdens de zwangerschap, baring of kraambed.

 

Indirecte Moedersterfte: de (aanstaande) moeder overlijdt ten gevolge van een andere oorzaak in de zwangerschap, baring of kraambed tot 1 jaar na de geboorte van de baby.

 

Het is sterven, terwijl je leven geeft.

 

Waar gaat het ons om?

Spotlight op de Moeder en Kind zorg om aandacht en actie te vragen voor de onaanvaardbare hoge cijfers van moedersterfte in de wereld. Deze schandvlek in de wereld moet echt opgelost worden!

 

Dat is ons uitgangspunt!

Het voorkomen van complicaties bij moeders door goed medisch begeleiden en betere leefomstandigheden, oog hebben voor de achterblijvende gezinnen: vaders en andere kinderen.

 

Daar gaat het ons om!

Moedersterfte in de wereld is ongelijk, 98% van deze sterfte vindt plaats in low-income landen, in Afrika, Zuid Amerika en Azië. De oplossingen en dus preventie, zijn opmerkelijk vaak zeer eenvoudig.

 

Wat is nodig?

Effectieve informatie aan de zwangeren en een goede infrastructuur, waar ook ter wereld.

Aandacht voor de gevolgen, zoals angst:

Angst voor het niet overleven van een zwangerschap onder jonge vrouwen en hun families is groot. Mogelijk door onze ervaring met de ellende van COVID 19 in de wereld kunnen we het ons vast beter voorstellen wat angst en onzekerheid met mensen doet.

  • Solidariteit met de moeders, een waardige behandeling en benadering van vrouwen, zeker van zwangere vrouwen. Aandacht voor de achterblijvers, de vaders, hun kinderen en familie.

De moeder en kind projecten, gezinsprojecten, moeten daarom ook onverminderd doorgaan, dat is de missie en reden van bestaan van White Ribbon.

 

Wat doet White Ribbon?
Om deze boven beschreven kennis van zaken te laten indalen bij professionals, politici en publiek organiseren we jaarlijks een White Ribbon Symposium, waarin deze onderwerpen intense aandacht krijgen en we een platform geven aan hen die hun werken in dienst stellen voor goede zorg van Moeder en Kind.

 

We vinden het belangrijk om ook ieder jaar een bestaand project te ondersteunen, dat duidelijk het verminderen van Moedersterfte als resultaat heeft. Voorbeelden hiervan leest u bij “Projecten”.

 

Tijdens het Symposium reiken we officieel onze White Ribbon Award uit aan die hulpverlener, die zich uitermate heeft ingezet om Moedersterfte te verminderen. Meer info hierover bij “Events”

 

White Ribbon Nederland bestaat officieel sinds 2008 en is geïnspireerd op de zusterorganisatie in de Verenigde Staten, die 9 jaren daarvoor startte.

 

Het bestuur van White Ribbon NL realiseert zich zeer goed dat er al door heel velen in de wereld goed werk is verricht en is gelukkig met alle inspanningen van Nederlandse en buitenlandse NGO’s, zoals “Artsen zonder Grenzen”, “AMREF”, “UNICEF” en anderen, zoals de Working Party, in dit veld. De medewerkers ter plekke bij deze organisaties verdienen alle lof, daar gebeurt het echte werk.

 

Graag continueren we de samenwerking om hun informatie op het Symposium te delen met wie het wil weten en horen.

 

Veel up to date informatie krijgt White Ribbon weer van de “Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health” een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. (Algemene en wetenschappelijke informatie worden aangevuld bij “Blogs” op deze website.)

 

Samen met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, (KNOV), de Internationale Confederation of Midwives (ICM), de NVOG en de vereniging van  Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) , bevinden we ons in het werkveld van de verloskundige, kraamverzorgende, doula, gynaecoloog, huisarts en kinderarts. Veel uitwisseling en ontmoetingen maken dat we veel erkenning en expertise ervaren in de beroepsgroepen van de problematiek van de mondiale aanstaande moeders. Deze gezamenlijke erkenning geeft hoop en inspiratie om door te gaan.

 

We weten inmiddels hoe de hazen lopen en bemerken wat werkt en wat niet werkt. Professionals, politici en publiek verbinden met praktische aanpakkers daar zetten we op in.

 

Het zal duidelijk zijn dat het White Ribbon werk ook ondersteund wordt en wel door 700 vrienden, zonder deze support dooft de spotlight. Graag zouden we een ieder noteren, als vriend en dus supporter!

 

Wij houden ons aanbevolen, want met nog meer vrienden kan er steeds meer gedaan worden!

 

Kijk eens rond op de website of er een actie bijzit, van bezoeker van het Symposium, aanschaf van het boek F1rst Love tot een evenement in de eigen werkplek, etc.

 

Dit alles om de bewustwording bij de gehele mensheid van het probleem van Moedersterfte te vergroten.

 

Welkom bij onze club! Bewustwording genereer je samen!

 

Bestuur White Ribbon.