Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Beleidsplan

Beleidsplan

White Ribbon Alliantie is in Nederland een non profit organisatie. Het speerpunt van onze stichting is bewustwording te activeren van vaak onnodige Moedersterfte en aandacht en ruimte te creëren voor oplossingen van het probleem. Het belichten van de paradox dat terwijl je leven geeft, je het leven verlaat….

Met de giften die we ontvangen, gaan we zuinig om.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap dat iedere vrouw recht heeft op Veilig Moederschap. Hoe meer mensen hiervan weten, hoe meer mensen zélf in actie zullen komen. En hoe meer mensen White Ribbon NL als Vriend steunen, hoe sterker onze stem naar de professional, publiek en politiek wordt.

White Ribbon werk wordt geheel vrijwillig en onbezoldigd door bestuursleden en de vrienden gedaan. Zij organiseren onder andere jaarlijks een benefiet symposium/diner om acties en lezingen te verzorgen en bekostigen.

Een jaarlijkse award wordt uitgereikt aan een persoon, die zich bovenmate heeft ingezet voor de internationale Moeder en Kind zorg.

Ook hopen wij organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, Amref en anderen met ons aandachtspunt: het welbevinden van de zwangere en jonge moeder, te inspireren en te stimuleren.
Het is opvallend dat sinds de oprichting van White Ribbon NL er door genoemde organisaties veel aandacht en projecten zijn besteed aan Veilig Moederschap!
In onze beginjaren hebben we dan ook samen acties met deze organisaties ondernomen.
Indien mogelijk steunt White Ribbon met de middelen die zij heeft, jaarlijks, een project Moeder- en Kindzorg in de wereld.