White Ribbon

8 oktober 2021

Save the Date:

White Ribbon Symposium 2022:

Zaterdag 5 maart 2022 in restaurant Lommerrijk te Rotterdam,

Binnenkomst vanaf 14.00 uur, aanvang symposium 15.00 uur

Uitgebreid programma en mogelijkheid voor aanmelding volgen in November 2021

 

White Ribbon Actie 2022, met dank aan

 Peter de Ruiter

F1RST LOVE ,  Moeder en KIND foto’s

€ 24,95     (inclusief verzendkosten € 5,25)

Dit bijzondere fotoboek is samengesteld en uitgegeven door Peter de Ruiter en: ter verkoop aangeboden voor de nieuwe actie van White Ribbon in 2022. De opbrengst is door Peter de Ruiter voor 100% ter beschikking gesteld, geweldig initiatief!

F1rst Love als internationaal fotoboek getoond in uw praktijk of huiskamer geeft deze een bijzondere touch. De foto’s laten op indringende cross-culturele wijze de sterke en unieke band tussen moeder en kind zien.

De nieuwe jaarlijkse ondersteuning van White Ribbon is het inspirerende project van Jolene Damoiseaux ‘Mothers on the Move’ (MOM). Zowel met de verkoop van de boeken van F1rst Love als met deelname aan het symposium steunt u MOM.

MOM verzorgt het vervoer van zwangeren wonende op het Nyakach plateau te West Kenia zodat ze op tijd het ziekenhuis bereiken om daar veilig(er) te kunnen bevallen.

De Nederlandse verloskundige Jolene Damoiseaux is dit project gestart tijdens haar studiestage aldaar. Een uitermate geschikt project voor White Ribbon NL. Jolene zal volgend jaar haar project presenteren op het White Ribbon Symposium te Rotterdam, op 5 maart 2022.

Met de aankoop van dit boek steunt u ook White Ribbon Nederland (WRN) met het verder kunnen uitdragen van onze missie: het recht van de zwangere op een veilige zwangerschap en bevalling stevig onder de aandacht te brengen van regeringen, ngo’s en beleidsbepalers. Zodoende hen te beïnvloeden om hun focus te richten op oplossingen van het probleem van de maternale en perinatale sterfte in de wereld.

ECHTER: Indien u van plan bent aan het Symposium 2022 deel te nemen, dan wordt u het fotoboek : F1rst Love gratis en gesigneerd overhandigd.

Wat te doen als u het boek nu wilt aanschaffen:

Via onze webshop: www.whiteribbon.nl/shop

of

Stuur uw bestelling naar:  [email protected]  (Vermeld het verzendadres!)

Maak na onze mailbevestiging het bedrag over op

NL60TRIO0390460915 Triodosbank, tnv White Ribbon, Amersfoort

 

Uw Nominatie(s) voor de

WHITE RIBBON Award 2022:

Met de jaarlijkse White Ribbon Award, (afbeelding>bijlage) eert de Stichting hulpverleners in de geboortezorg die met hun inzet, kennis en praktisch werk een positieve bijdrage leveren aan de medische en maatschappelijke ontwikkeling van een gemeenschap, inzake moeder- en kindzorg, ergens in de wereld.

De bijdrage om maternale sterfte en ook ernstige maternale morbiditeit te verminderen zijn daarin speerpunten.

Ten aanzien van het aanmelden/nomineren van een persoon voor de Award zijn hiervoor criteria opgesteld. Meer informatie:  www.whiteribbon.nl/events

 

De actie in 2021 voor het Nursing & Midwifery training COLLEGE              

te Berekum, in Ghana heeft naar aanleiding van het White Ribbon Webinar 2021 zo’n € 1000,00 opgeleverd. Hiervoor zijn, volgens afspraak, obstetrische fantomen (educatie modellen) en een Ipad aangeschaft. Ook kregen we fantomen en medische instrumenten van het Amsterdam UMC, locatie AMC, om mee te sturen. Al deze colli worden in oktober gezamenlijk naar Berekum getransporteerd.

~~Zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest!~~

Voor iedereen een mooi en gezond najaar toegewenst en hopelijk tot ziens op 5 maart 2022 in Lommerrijk, te Rotterdam.!

Namens het bestuur Stichting White Ribbon Alliantie Nederland,

Marianne Sanders, voorzitter.

 

PRIVACY MEDEDELINGEN

De Stichting White Ribbon Alliantie hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze vrienden. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid. Om als vriend te worden genoteerd bij White Ribbon bewaren wij uw NAW-gegevens en eventueel uw beroep op een beveiligde plaats binnen het White Ribbon account. Tevens is er een beveiligd Excel formulier met deze gegevens aangelegd als back-up. Beide alleen toegankelijk voor bestuursleden van de Stichting. Deze gegevens dienen om iedereen bijtijds te informeren betreffende acties en andere zaken. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan genoemd, noch aan derden verstrekt. Op de mail, evenals op de website worden er geen cookies gebruikt.

White Ribbon aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal White Ribbon, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website en het account verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, als vriend zijnde, ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Het verzoek tot beëindigen van uw relatie met de Stichting voeren we doorgaans per omgaande uit. Na een mailtje met uw verzoek aan [email protected] worden uw gegevens uit het bestand verwijderd.