Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nieuwsbrief pagina

White Ribbon Symposium March 11th 2023

“What the World needs Now” 

~~ Reflections ~~

 

In goed gezelschap werden in Lommerrijk de internationale presentaties omtrent Veilig Moederschap geboeid beluisterd en besproken. 

Helena uit Stockholm schetste de aanwezigen een mooie helikopterview: zo veel wat al gedaan is, én wat nog te doen is in de samenwerking. Zij bood ons een fantastisch voorbeeld.

Catharina en Morwhenna namen ons mee in de doula wereld, internationaal bekend, een vakgebied dat nog op waarde geschat mag worden. Dit was een mooie start op weg naar samenwerking in verbinding.

Het contact met de collega’s in Oekraïne was een unicum dat wordt doorgezet. Verloskundige educatie omtrent poliklinisch bevallen onder begeleiding van een verloskundige, lijkt het meest duidelijke vraagstuk.

Dit jaar viel de White Ribbon Award ten deel aan professor Kitty Bloemenkamp, gynaecoloog in het UMCUtrecht. Onze first lady was geroerd door de mooie award, die haar helemaal toekomt. Proficiat Kitty! Op de middelste foto met Dr. Barbara Kwast, verloskundige en de eerste Award ontvanger van White Ribbon in 2013 te Utrecht.

Maaike van Rijn kreeg alsnog de Award van 2021 uitgereikt, als bestuurslid van de KNOV. Op het hoofdkantoor nu voor iedereen om te bewonderen en te realiseren waarom de Award jaarlijks wordt uitgereikt aan een excellente bijdrage.

 

Tarek, alhoewel niet fysiek aanwezig, besprak zijn visie over onder andere een respectvolle begeleiding van de zwangere. We deelden de diepe inhoudelijke conclusies. Een moment van stilte brak aan om te reflecteren bij de brandende kaars en zo een moment bij de zwangeren en moeders wereldwijd te zijn.

Ook hadden we dit jaar een zestal verloskundige studenten, gesponsord door de vrienden, ter assistentie. We waren zeer verheugd met hun bijdrage. 

Bravo allemaal dat ook dit jaar met vele handen aan boord we het symposium tot een succes wisten te maken. 

      

Het diner, met focus op een vegetarische inhoud, viel ook in goede smaak, met dank aan Lommerrijk en de bijdrage van Elke Slagt die een prachtig manifest heeft doorgegeven, zie bijlage, toepasselijk voor deze tijd.

Dankbaar, gesterkt en vol nieuwe ideeën gingen we huiswaarts, de hiaten in de geboortezorg wereldwijd blootgelegd met altijd weer de vraag, hoe gaan we verder… we hopen volgend jaar een nieuwe bijdrage te kunnen leveren.

 

Bestuur White Ribbon