Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nieuwsbrief pagina

Zomer  2022

Wat zouden we zijn zonder elkaar? Zonder delen en vermenigvuldigen en zonder schuilen, ondersteunen, op onderzoek uitgaan, van elkaar leren en ontmoeten… Samen kunnen we het mogelijk maken om vooruitgang te boeken voor iedereen, voor Moeder en Kind.

 

Moedersterfte is helaas nog steeds aan de orde van de dag in de wereld, wat zou het toch aangenaam zijn als we zouden kunnen zeggen dat het overbodig is om hier aandacht voor te vragen. Een wereld met kansen, liefde en een basis om te leven voor iedereen.

Al 14 jaar timmert White Ribbon aan de weg met als uiteindelijk doel: de vermindering van moedersterfte door het informeren van publiek, professionals en politici. Aandacht en prioriteit aan de geboortezorg wereldwijd.

 

De inzet ziet er soms hoopvol uit, vele zaken ter ondersteuning hebben zeker een vlucht genomen! Het aantal organisaties wat zich bezighoudt met Moeder en Kindzorg is op zijn minst verdubbeld in deze tijd.

 

White Ribbon NL heeft zich sterk gemaakt en vele acties ter bewustwording georganiseerd. We zien de drive, die steeds weer input, enthousiasme en verantwoordelijkheid genereert. Velen geven hun aandacht en energie en goede gaven aan White Ribbon, het blijkt een sterk merk!

 

Stoere en gekwalificeerde professionals, tropenartsen, verloskundigen, verpleeg­ kundigen, gynaecologen en anderen gaan aan het werk op voor hun onbekende plaatsen, in ziekenhuizen of medische posten. Het onderzoek vanuit verschillende landen groeit gestaag, evenals de interesse voor stages in het buitenland. Zowel vanuit de low income landen naar Nederland als andersom.

 

Dit voorjaar beleefde Joyce Tachie, de hoofdverloskundige van de verloskamers van het Holy Family Hospital te Berekum, in Ghana, haar stage in Nederland van 3 maanden. Dit op uitnodiging van dr. Harm de Haan, gynaecoloog in de Isala klinieken te Zwolle en medegefinancierd door de Stichting Berekum. White Ribbon heeft voor haar op een aantal plaatsen een presentatie georganiseerd.

In de Verloskunde academie in Groningen in het AmsterdamUMC heeft Joyce de verloskunde en medische studenten en ook andere professionals door haar presentatie een inkijk gegeven over de situatie van haar afdeling in haar ziekenhuis in Berekum.Uitwisseling van professionals is een mooie uitdaging en niet moeilijk te realiseren, voor de luisteraars was het super interessant.

Joyce wrote us:

Rarely have I executed my task under a stress free environment, and here I was with a friendly work zone coupled with the regimented systematization, buttressed my effort in reaching my objectives. Channels for reportage, communication, Follow­ups and above all patient care.

I’m grateful to all the staff that made my stay a memorable one:

Dr. Jules Schagen van Leeuwen, Dr Harm De Haan, Marianne Sanders (White Ribbon Organization) Barbara Kwast, just to mention a few.

This exemplum made me know, performance should not be credited based on the achievement of an individual but to be analyzed by how (methodology) wholistic a task was achieved, hence my profound admiration in my stay.

I really enjoy my stay, had fun and had the opportunity to visit another country Thank you.

Joyce Abena Tachie.

 

Crowdfunding voor Oekraïne

Slaughter of the Innocents (2006), Willem Volkersz, te Bozeman, Montana, USA.

Dit voorjaar startten we een crowdfunding voor een Maternity in Irpin, een voorstad van Kiev. Door de hartverwarmende bijdragen is er nu een bedrag van meer dan € 1000,00 beschikbaar. Deze actie loopt nog even door, dus indien je nog wilt bijdragen:

NL60TRIO0390460915 (Triodosbank)

tnv White Ribbon, Amersfoort

ovv van Oekraïne

 

 

Ook kan je bijdragen door de aanschaf van het indrukwekkende fotoboek, samengesteld en geschonken aan White Ribbon door Peter de Ruiter. De opbrengst komt geheel ten goede aan White Ribbon en nu dus aan Oekraïne.

Boek bestellen? Even een mail naar : [email protected] + naam en adres voor verzending. Alles inclusief: € 25,00 Alle gulle gevers heel hartelijk dank!

7e Lustrum symposium Working Party International Safe Motherhood & Reproductive Health

 

Op 16 september viert de Working Party het 7e lustrum met als interessant topic:

Health advocacy; who dares?

Een reeks interessante sprekers zal deze dag vullen. Tevens is dit dé manier om op de hoogte te blijven van internationale onderzoeken op het gebied van Safe Motherhood, en dé manier om contacten te leggen indien het tropische buitenland je aanspreekt om in te werken. Kom dan ook in groten getale naar Utrecht! De inschrijving loopt tot 5 september.

 

Uw Nominatie(s) voor de WHITE RIBBON Award 2023

Met de jaarlijkse en begerenswaardige White Ribbon Award eert de Stichting White Ribbon bijzondere Hulpverleners in de Geboortezorg die met hun inzet, kennis en praktisch werk een positieve bijdrage leveren aan de medische en maatschappelijke ontwikkeling van een gemeenschap, inzake moeder­ en kindzorg, ergens in de wereld. De bijdrage om maternale sterfte en ook ernstige maternale morbiditeit te verminderen zijn daarin speerpunten.

Ten aanzien van het aanmelden/nomineren van een persoon voor de Award zijn hiervoor criteria opgesteld.

Meer informatie: www.whiteribbon.nl/events

 

Vacature bestuur White Ribbon

Er staat een vacature voor deelname in ons actieve en creatieve bestuur. Interesse? Meer info op: www.whiteribbon.nl/vacature

 

Save the date

Het nieuwe White Ribbon Symposium wordt gehouden op zaterdag 11 maart 2023, start 14.00 uur in Rotterdam

Nog een fijne voortzetting van deze zomer allemaal!

Tot ziens! Namens Bestuur White Ribbon, Marianne Sanders