Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Upside down, SOS Ter Apel ‘Wegkijken verdrijft de werkelijkheid niet. Actie is nu en voorlopig vereist. Dat vergt moed. Aan moed gaat altijd empathie vooraf. Vertraagtaal tracht onverschilligheid en onbekwaamheid te verhullen’.

  

                                                                                                                               Upside down, SOS Ter Apel

‘Wegkijken verdrijft de werkelijkheid niet. Actie is nu en voorlopig vereist. Dat vergt moed. Aan moed gaat altijd empathie vooraf. Vertraagtaal tracht onverschilligheid en onbekwaamheid te verhullen’.

  1. Jules Schagen van Leeuwen, gynaecoloog.

—————–

De wereld op zijn kop: een “SOS Ter Apel” in navolging van “SOS Moria”, het moet niet gekker worden in dit land. Het is beschamend te moeten zien hoe de vluchtelingenopvang in Nederland een vlucht heeft genomen en wel de verkeerde kant op, gekelderd tot een niet voor mogelijk gehouden niveau, ver onder de menselijke maat.

Het rijke Nederland staat bekend om organisatorische hoogstandjes, zoals bijvoorbeeld “LowLands”. Deze crisis laat zien dat vluchtelingenopvang in Nederland geld-gestuurd en niet humanitair-gestuurd aangepakt wordt. Deze huidige toestand van openlucht verblijven zonder toegang tot minimaal vereiste hygiënische accessoires; voedselverstrekking door de tralies heen… Het is medisch gevaarlijk en weerzinwekkend en volstrekt onacceptabel, dat 700 mensen, onder wie zwangeren en kwetsbaren buiten moesten slapen op het gras, zonder basisvoorzieningen, waaronder medische zorg.

Ons kabinet kiest, lijkt wel, bewust voor een afschrikwekkend vluchtelingen beleid door, ondanks vele waarschuwingen, te bezuinigen, weg te kijken, te ontmenselijken.

Het kabinet lijkt naar de verkeerde mensen te luisteren, want adequaat ingrijpen heeft veel te lang geduurd. Internationale verdragen over asielbeleid worden onvoldoende of niet in praktijk gebracht.

Het is beschamend dat de tropen-hulpverleners van Artsen zonder Grenzen in dit gapende gat moest springen en noodhulp moest verlenen.

Deze zorgprofessionals uit ons land kennen hun verantwoordelijkheden en de medische en andere gevaren, zoals epidemieën in vluchtelingenkampen, werken over de hele wereld en ondertussen hebben we dit menselijke drama in de eigen achtertuin volledig uit de hand laten lopen.

Uiteindelijk was er wel opvang in een dependance, een wachtkamer, in Zoutkamp. Een humane en medische opvang heeft al met al naar menselijke maatstaven te lang geduurd en helaas is de uiteindelijke oplossing nog ver weg.

 

Dringend advies vanuit White Ribbon

  1. Een professionele vluchtelingencoördinator met ruime bevoegdheden.
  2. Snelle opbouw van nieuwe opvanglocaties met service op allerlei vlak, van goede informatie, onderwijs, medische posten tot schoon sanitair.