Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Informatie van de WHO : Wereld Gezondheids Organisatie

Meest recente informatie vanuit de WHO over Moedersterfte, maternale mortaliteit. Uit 2017.
Moedersterfte in de wereld: in 2017 stierven elke dag 808 vrouwen als gevolg van complicaties van zwangerschap en bevalling. Bijna al deze sterfgevallen vonden plaats in een omgeving met weinig middelen en de meeste hadden voorkomen kunnen worden. De primaire doodsoorzaken zijn bloedingen, hoge bloeddruk, infecties en indirecte oorzaken, meestal als gevolg van interactie tussen reeds bestaande medische aandoeningen en zwangerschap. Het risico dat een vrouw in een land met een laag inkomen tijdens haar leven sterft aan een moeder gerelateerde oorzaak, is ongeveer 130 keer zo hoog als een vrouw die in een land met een hoog inkomen woont. Moedersterfte is een gezondheidsindicator die zeer grote verschillen laat zien tussen arm en rijk en tussen landen.

Mortaliteit in 2017: 295.000 vrouwen stierven door moeder gerelateerde oorzaken
Zwangerschapscontroles: 75% van alle zwangeren hadden minstens 4 zwangerschapscontroles
Family planning: 77% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die getrouwd zijn of samenwonen hebben behoefte aan moderne anti conceptie

Hoe kunnen vrouwenlevens worden gered?
De meeste maternale sterfgevallen zijn te voorkomen, aangezien de oplossingen voor de gezondheidszorg om complicaties te voorkomen of te beheersen bekend zijn. Alle vrouwen hebben toegang tot hoogwaardige zorg nodig tijdens de zwangerschap, tijdens en na de bevalling. De gezondheid van moeders en pasgeborenen zijn nauw met elkaar verbonden. Het is bijzonder belangrijk dat alle geboorten worden bijgewoond door bekwame gezondheidswerkers, aangezien een tijdige behandeling het verschil kan maken tussen leven en dood voor zowel de moeder als de pasgeborene.
Oorzaken en remedies:
Een ernstige bloeding na de geboorte, ook wel postpartumbloeding genoemd, is de meest voorkomende doodsoorzaak en kan een gezonde vrouw binnen enkele uren doden als ze onbeheerd en medisch ongecontroleerd is. Het injecteren van medicatie (oxytocine) direct na de bevalling vermindert effectief het risico op bloedingen en dus sterfgevallen.

Infectie na de bevalling kan worden geëlimineerd als goede hygiëne wordt toegepast en als vroege tekenen van infectie tijdig worden herkend en behandeld.

Hoge bloeddruk en pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) moeten worden opgespoord en adequaat worden behandeld voordat convulsies (eclampsie) en andere levensbedreigende complicaties optreden. Het toedienen van medicijnen zoals magnesiumsulfaat voor pre-eclampsie kan het risico van een vrouw op het ontwikkelen van eclampsie verlagen.

Om moedersterfte te voorkomen, is het ook van vitaal belang om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Alle vrouwen, inclusief adolescenten, hebben toegang nodig tot anticonceptie, veilige abortusdiensten in de volle omvang van de wet, en hoogwaardige post-abortuszorg.

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/sdgtarget3-1-reduce-maternal-mortality

https://www.who.int/data/gho/data/themes/maternal-and-reproductive-health

Vertaling: Marianne Sanders, verloskundige.