Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nethoss COVID-19 update 18-11-2021

 

Nethoss heeft onderstaande update gepubliceerd met betrekking tot SARS-CoV-2 positieve zwangeren die opgenomen worden in het ziekenhuis of waarbij een IUVD, babysterfte in de baarmoeder, is vastgesteld.

 

Cijfers

Tot 1 mei 2021 zijn door de NethOSS de COVID-19 positieve zwangeren in Nederland geregistreerd. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg heel erg bedanken voor alle meldingen die gedaan zijn en voor alle vragenlijsten die ingevuld zijn.
Vanaf 1 mei 2021 registreren we alleen nog de SARS-CoV-2 positieve zwangeren (tot 42 dagen na de bevalling) die opgenomen worden in het ziekenhuis of waarbij een IUVD is vastgesteld.
Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 17-11-2021 zijn in totaal 9570 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9306 meldingen gedaan. Grafiek 1 laat het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC ( obstetrical high care) en IC per week zien.

Van de 9570 meldingen, hebben we van 8485 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

 

Zwangerschap
Van deze binnengekomen casus hebben op dit moment 741 vrouwen voor de bevalling opgenomen gelegen en 63 na de bevalling. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 375 vrouwen (44%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Zesennegentig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 65 op de obstetrische ‘high care’, waarvan 22 vrouwen ook op de intensive care opgenomen hebben gelegen. Bij 191 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale longontsteking. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3622; 44%), koorts (n=2153; 26%) en griepachtige klachten (n=2176; 27%).

 

Therapie
In totaal werd bij 224 vrouwen gestart met antibiotica, van de opgenomen zwangeren was dit 144 (16%). Er werd bij 9 zwangeren beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu of remdesivir. Bij 16 vrouwen werd dexamethason   (prednison) toegediend en bij drie tocilizumab (immuun modulator). Er is bij 217 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 68 een O2 masker gekregen en zijn 42 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 22 ook op de buik beademd zijn en voor vijf zwangeren werd gestart met ECMO (hartlong machine). Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 67 vrouwen zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

 

Partus 
Er is bij 110 vrouwen gemeld dat er sprake is geweest van een miskraam. Van 5012 vrouwen hebben we aanvullende gegevens ontvangen over de bevalling Het percentage spontane vaginale bevallingen van vrouwen met Sars-CoV-2 in de zwangerschap was 83%. Er werd een sectio uitgevoerd bij de overige 17%. Van vrouwen met klachten rondom de bevalling, bevielen in 73% vaginaal, 13% middels een primaire sectio en 14% middels een secundaire sectio. In 281 casus werden tekenen van een dreigende vroeggeboorte beschreven. In 7% van de zwangerschappen vond een premature partus plaats (2% 36-37 weken; 5% <36 weken). Voor vrouwen met klachten rondom de bevalling beviel 15% prematuur (3% 36-37 weken; 12% <36 weken). Honderd tweeënzestig zwangeren kregen corticosteroïden toegediend ter foetale longrijping. Longrijping voor de nog niet geboren baby.

 

Neonataal:
Er zijn 36 vrouwen gemeld waarbij een intra-uteriene vruchtdood heeft plaatsgevonden na eerdere infectie met Sars-CoV-2. We hebben verder informatie ontvangen van 5018 levend geboren neonaten, waarbij 539 neonaten postpartum, na de bevalling, opgenomen werden op de afdeling neonatologie. Er zijn vijf neonaten postpartum overleden, waarvan bij één neonaat om nog onbekende reden en bij de overige vier als gevolg van niet direct aan covid-gerelateerde oorzaken. Er werden 11 neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werden twee neonaten direct post-partum positief getest en één daarvan ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie.(bemoeilijkte ademhaling) De overige negen neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de site van de KNOV, NVOG, Perined of het RIVM. (Vaktermen vertaald door M. Sanders.)