Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Feiten over moedersterfte

Definitie van Moedersterfte

DEFINITIES VAN MOEDERSTERFTE VIA WEBSITE NVOG:

( Nederlandse Organisatie van Obstetrie en Gynaecologie)

De World Health Organisation (WHO) classificeert niet iedere sterfte tijdens of kort na de zwangerschap als moedersterfte.

Maternale mortaliteit wordt gedefinieerd als het totaal van directe en indirecte sterfte.

Directe sterfte is het gevolg van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed, van interventies, omissies of onjuiste behandeling of van een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit deze complicaties.

Indirecte sterfte is het gevolg van een pre-existente ziekte of een ziekte die tijdens de zwangerschap ontstond, die werd verergerd door de fysiologische effecten van de zwangerschap.

Van ‘toevallige’ sterfte is sprake als de zwangerschap geen invloed had op het beloop; in deze gevallen wordt niet van moedersterfte gesproken.

De som van directe, indirecte en toevallige sterfte tot en met 42 dagen postpartum wordt door de WHO aangeduid als ‘pregnancy-related death’.

In de periode van 42 dagen tot 1 jaar na afloop van de zwangerschap wordt gesproken van late maternale sterfte.

De maternale mortaliteitsratio (MMR) drukt het aantal vrouwen uit dat overlijdt direct dan wel indirect ten gevolge van de zwangerschap, bevalling of kraambed, per 100.000 levend geboren kinderen.

Wereldkaart moedersterfte

Bron: www.worldmapper.org

Logo Millenniumdoel nummer 5

Feiten over moedersterfte

 • Moedersterfte: tijdens de zwangerschap en tot 6 weken na de bevalling
 • Elke 2 minuten sterft er 1 vrouw
 • Dat zijn 808 vrouwen per dag
 • En 295.000 vrouwen per jaar
 • Voor elke vrouw die overlijdt zijn er 20 vrouwen die ernstig ziek worden of gehandicapt raken
 • 75% sterft rondom de bevalling
 • 37.000 vrouwen sterven a.g.v. onveilige abortus
 • Tienerzwangeren zijn erg kwetsbaar
 • 38% van alle vrouwen in ontwikkelingslanden bevalt zonder professionele hulp
 • In Ethiopië is dat zelfs een schrikbarende 94%
 • De grootste risico’s: bloedverlies, hoge bloeddruk, infectie, langdurige baring en abortus
 • Twee derde van de moedersterfte vindt plaats in 10 landen
 • ‘Lifetime risk’  in Somalië: 1 op 16 (NL: 1 op 10.500)
 • 85% van sterftes is relatief eenvoudig te voorkomen
 • In 2015 moest moedersterfte met 75% verminderd zijn t.o.v. 1990
 • Dit doel loopt achter op álle andere doelen
 • Er zijn veel meer gezondheidswerkers nodig; minimaal 1 miljoen extra
 • Budgetten voor moeder- en kindzorg moeten omhoog
 • Vrouwen moeten voor zichzelf op kunnen komen
 • Veilig Moederschap moet nog beter op de (internationale) politieke agenda

 

Jaarrapport VN verschenen over tienerzwangeren

SWOP 2013.jpg

Dagelijks bevallen er wereldwijd 20.000 meisjes! Die een grotere kans hebben op complicaties dan zwangere twintigers, soms tot 5 maal zo hoog. Moedersterfte is zelfs de nummer 1 doodsoorzaak onder tienermeisjes in ontwikkelingslanden. Onvoorstelbaar. Een hele effectieve manier om zwangerschap bij een meisje te voorkomen, is om haar langer naar school te laten gaan. Hiermee wordt ook haar economische redzaamheid en toekomstige gezondheid fors verbeterd.

De UNFPA, het bevolkingsfonds van de VN, heeft haar jaarrapport 2013 helemaal gewijd aan deze kwetsbare groep meisjes.

State of the World Population Report 2013: Motherhood in Childhood’

Hevig bloedverlies is nr 1 oorzaak moedersterfte wereldwijd. De ‘LifeWrap’ redt vrouwenlevens!

Nieuwe landenrapporten m.b.t. MDG4 en MDG5

‘Countdown to 2015′ is een coalitie die de voortgang van de millenniumdoelen (MDG’s) bijhoudt. Ze heeft in maart 2012 een overzichtelijk rapport uitgebracht met de laatste informatie van zo’n zestig landen. In deze landen vindt maar liefst 95% van alle moedersterfte en kindersterfte plaats.

Accountability for Maternal, Newborn & Child Survival: An update on progress in priority countries

Nieuw rapport met laatste cijfers MDG4 en MDG5 is uit!

13 juni – De organisatie ‘Countdown to 2015’, die de voortgang van de millenniumdoelen (MDG’s) bijhoudt, heeft haar rapport van 2012 gepubliceerd. Van 75 landen die de grootste lasten dragen wat betreft kindersterfte (MDG4) en moedersterfte (MDG5) zijn gegevens verzameld en landenprofielen opgesteld.

Het rapport laat zien dat er van deze 75 landen slechts 9 landen zijn die op de rit zijn om MDG5 (het terugdringen van moedersterfte met 75%) te gaan halen. 25 Landen hebben geen of nauwelijks vooruitgang geboekt.

Dit rapport zal intensief gebruikt worden om politici en beleidsmakers er van te overtuigen dat ze de gezondheid van moeders de hoogste prioriteit moeten geven!

Bekijk hier het volledige rapport “Building a Future for Women and Children”, inclusief de landenprofielen.

Bekijk hier het rapport zónder de landenprofielen.

Landenprofielen A-K

Landenprofielen L-Z

Rapporten over Veilig Moederschap en moedersterfte

Voor uitgebreide (Engelstalige) informatie over moedersterfte, Veilig Moederschap en een overzicht van moedersterfte wereldwijd (meest recente publicatie bovenaan):