Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Comite van aanbeveling

Comité van Aanbeveling

White Ribbon Award 2014, Jos van Roosmalen.jpg

Jos van Roosmalen

Gynaecoloog n.p. en tropenarts, Hoogleraar Safe Motherhood and Health Systems bij het Athena instituut van VU University in Amsterdam.

Tijdens het White Ribbon benefietdiner in 2014 ontving Jos van Roosmalen de White Ribbon award  voor zijn tomeloze, vriendelijke en tot voorbeeld strekkende inzet om als een van de eersten de moedersterfte aan de kaak te stellen met het doel die te reduceren in de wereld.

Hieronder de tekst bij de aankondiging van zijn oratie in de vrije Universiteit van Amsterdam in 2008.

Barbara Kwast, White Ribbon Award 2013.jpg

Barbara Kwast

Verloskundige en epidemiologe, stond aan de wieg van Safe Motherhood

Dr. Barbara Kwast heeft zich buitengewoon ingezet voor de zorg voor moeder en kind in de wereld. Zowel in het veld, als in haar taak voor de WHO.

In 2013 kreeg ze als eerste de welverdiende White Ribbon award.

Graag werkt ze mee aan het vasthouden van de aandacht voor moeder en kindzorg in de wereld samen met White Ribbon.

G8Birthatlasflyer_web.jpg

Aankondiging oratie Jos van Roosmalen.

De moeder het kind van de rekening
24 april 2008

Dagelijks worden in verloskamers wereldwijd de mensenrechten geschonden. Het aantal vrouwen dat overlijdt tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed verschilt extreem tussen landen met hoge en lage inkomens.

Prof.dr. Jos van Roosmalen ziet het als de plicht van de sterk bevoordeelde landen deze moedersterfte aan de orde te stellen en ons in te spannen de situatie te verbeteren. Van Roosmalen is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Internationale en nationale aspecten van Safe Motherhood’ aan VU medisch centrum en spreekt op vrijdag 25 april 2008 zijn rede uit.

Moedersterfte kan alleen worden teruggedrongen wanneer prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van (verloskundige) gezondheidszorgsystemen. Van Roosmalen pleit voor de introductie van de ‘audit’ als instrument ter verbetering. Met deze vorm van onderzoek wordt inzicht verkregen in de verschillende factoren die bijdragen aan het optreden van complicaties. Dit met als uiteindelijk doel tijdige herkenning van problemen en onmiddellijke doorverwijzing naar een goed functionerend gezondheidscentrum. Hiervoor is een naar buiten gerichte blik op de samenleving als geheel nodig (ectoscopisch) van zowel politici als artsen en verloskundigen.

Jaarlijks overlijden naar schatting 535.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed.

In hogere inkomenslanden sterven 9 vrouwen per 100.000 levendgeborenen tegenover 450 elders op de wereld.

In het gebied beneden de Sahara in Afrika ligt de moedersterfte zelfs op 905 per 100.000 levendgeborenen. Er is geen andere gezondheidsindicator waarbij deze verschillen zo groot zijn. De Verenigde Naties heeft in 1999 het reduceren van moedersterfte benoemd tot één van de acht Millenium ontwikkelingsdoelstellingen. In 2015 was dit Milleniumdoel bij lange na niet gehaald, de doelstellingen gingen over in Sustainable Mellenium Goeals.

Verloskunde in de Westerse wereld draait toch vaak meer om het kind dan de moeder.