Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Balans 2017-2018

Kosten Acties betreft:
– het jaarlijkse White Ribbon diner, waarbij vooraf inhoudelijk gesproken wordt over
het thema “Veilig oederschap”
– uitreiking White Ribbon Award
– organiseren van lezingen
– plaatsen van (fysieke) banners om de bewustwording te stimuleren
Opbrengsten Acties betreft:
– sponsorgelden voor de projecten
– betalingen voor het diner door de articipanten