Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nieuwsbrief pagina

Beste vrienden van White Ribbon,

Na de laatste White Ribbon Nieuwsbrief is in deze herfst de wereld nog meer in brand komen te staan. Oorlog in het Midden Oosten, gewonde, vluchtende mensen, zwangeren, jonge moeders, kinderen, ouderen, het is een onmenselijk drama, niet te bevatten, onnoemelijk zwaar voor degenen die dit ondergaan!

Hoe moeten wij daar nu mee omgaan?
De beelden via de media treffen recht in het hart en toch kunnen we de machteloosheid onder andere uiten door verbinding op een praktische manier. Dat is moeilijk en pijnlijk, met soms gelukkig lichtende voorbeelden zoals:
Actie  “Deel de Duif”  en het signaal van de samenwerking van Israëlische en Palestijnse vrouwen van Women Wage Peace om samen te zingen.


Ook was er 29 oktober de Vredeswandeling in Amsterdam georganiseerd door een groep vrouwen die geïnspireerd zijn door ‘Women Wage Peace’ en ‘Women of the Sun’. Deze vrouwen –  zusters, moeders en dochters – hebben de moed om boven hun verschillen uit te stijgen en te kiezen voor verbinding. Wij staan achter hen en dragen hun missie uit. Wij moedigen anderen aan hetzelfde te doen. Laten we vurig hopen dat de branden in de wereld worden gedoofd, deze hoop dienen we hoog te houden.

White Ribbon Actie voor Oekraïne

White Ribbon startte op Wereldprematurendag, 17 november, met aandacht voor de zorg voor prematuren in Oekraïne. Door de oorlog worden er 30% meer premature baby's  geboren door (oorlogs) stress bij de moeders en dat vraagt om specifieke ondersteuning van moeder en kind. Dit doen we samen met de Stichting Zeilen van Vrijheid, gerund door Oekraïense professionals.
Het project heeft de naam : Leleka, Ooievaar, in het Oekraïens.

De Stichting Zeilen van Vrijheid heeft al tientallen ambulances met gerichte medische inhoud naar Oekraïne kunnen sturen. Zie hun website: www.zeilenvanvrijheid.nl Er wordt nu een Verloskunde Ambulance samengesteld met reiswiegen, gevuld met kleding en accessoires voor prematuren.

De vraag aan ons allen, Vrienden van White Ribbon, is te helpen met het professioneel en gericht vullen van deze Verloskunde Ambulance. De KNOV, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, ondersteunt de actie door deze te delen onder haar leden.

Voor meer info en reacties graag mailen naar : [email protected]
Donaties voor de ambulance zijn ook heel welkom!

Triodos NL60TRIO0390460915
White Ribbon, Amersfoort
o.v.v. Leleka

Symposium 2024 : Co-creation for a better World

Lommerrijk, te Rotterdam

De voorbereidingen voor het Symposium van zaterdag 9 maart 2024 zijn in volle gang. Er hebben zich drie veelbelovende sprekers aan ons gecommitteerd. We nodigen zover mogelijk, elke spreker uit voor een Coffeetalk, waarbij minstens twee leden van White Ribbon aanwezig zijn en ze vinden plaats op locatie.
We hebben gemerkt dat dit uitnodigt voor het delen van visie, samenwerking, duurzaamheid en implementatie.

De titels van de drie voordrachten zijn nog in de maak, maar een korte kennismaking met de sprekers doet al vermoeden waar het over zal gaan.

Ditmaal waren Marianne en Catharina in gesprek met:
Dhr. Aniel Jeroen Chandrikasingh, financieel deskundig, waarbij de digitale internationale samenwerking in de gezondheidszorg ter sprake kwam. We hebben hem gevraagd om zijn licht te laten schijnen vanuit zijn financieel perspectief, hoe de geboortezorg haar voordeel kan doen in een digitale wereld die zowel voor- als nadelen met zich mee brengt.

Xiomara en Marianne waren in gesprek met:
Nas Kallianidis, gynaecoloog, die op 23 maart 2023 zijn proefschrift:
“Maternal morbidity and mortality in the Netherlands and their association with obstetric interventions” met succes verdedigde in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het aantal vrouwen dat overlijdt voor, tijdens of na de bevalling in Nederland is de laatste jaren gehalveerd. Dat ontdekte Athanasios Kallianidis, tijdens zijn promotieonderzoek in het LUMC. Ook zag hij dat bij een keizersnede de kans op overlijden hoger is dan bij een vaginale bevalling. Kallianidis maakte voor dit onderzoek gebruik van gegevens verzameld door de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit. Hierin wordt elk overlijden van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 1 jaar na de bevalling bijgehouden.

Binnenkort hopen we de derde spreker te ontmoeten met een Coffeetalk:

Jamilah Sherally, is arts in Global Health and Tropical Medicine (AIGT) en heeft zowel een master in International Health als een onderwijsdiploma. Na haar postdoctorale opleiding in Nederland werkte ze bij verschillende internationale organisaties in omgevingen met weinig middelen, waaronder Nigeria, Mali, Thailand en Griekenland. Momenteel combineert ze haar werk bij het KIT met een doctoraat over de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwelijke vluchtelingen op Lesbos, Griekenland.

Nieuw op ons Symposium 2024 is de presentatie, die zal worden gedaan door Jolene Damoiseaux, verloskundige. Zij is ook oprichter van “Mothers on the Move” en deze stichting heeft indertijd, zoals u wellicht weet, van White Ribbon een mooi bedrag gekregen ter ondersteuning van haar project.
Jolene verheugt zich op de presentatie van ons Symposium, waarbij ook de introductie zal zijn van een paneldiscussie/dialoog. Zo hopen we op meer ruimte voor verbinding en uitwisseling. Voor de rest houden we het bij de vertrouwde opzet!!

Na terugkoppeling door een aantal vrienden vorig jaar, omtrent de prijs van het Symposium, hebben we besloten om dit jaar het diner te vervangen voor een netwerkborrel.
De toegangskaarten worden dan  € 90,- per persoon en voor studenten  € 60,-.
Ook dit jaar hopen we weer op sponsoring door vrienden van White Ribbon van studenten, van de verloskunde academies en van aanpalende opleidingen, coassistenten verloskunde, OIGT tropenartsen en huisartsen in opleiding.

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het Symposium door een mail te sturen naar:
[email protected]

Denk er aan een bijzonder persoon aan te melden voor de White Ribbon Award!  Nominatie Ontvanger van Award:

Nominatie voor de White Ribbon AwardHet Saskia Ontbijt in de Oude Kerk te Amsterdam

9 maart is het jaarlijks terugkerende moment voor het inmiddels traditionele Saskia-ontbijt in de Oude Kerk. Ieder jaar schijnt op deze datum de zon door een raam boven in het hoge koor. Precies om negen over half negen ’s ochtends raakt de zonnestraal graf nummer 29 in de Weitkoperskapel, de rustplaats van Saskia van Uylenburgh, ‘huysvrouw’ en muze van Rembrandt. Tenminste, als het niet bewolkt is.
Dit 'Saskia-Ontbijt' gaat vergezeld van croissants, muziek en een lezing. White
Ribbon heeft de Oude Kerk benaderd om te vragen of White Ribbon een lezing mag verzorgen.

Helpt U ook om White Ribbon te sponsoren?

De Sint en de Kerstman komen ook dit jaar weer op bezoek. De puzzel om het juiste cadeau te vinden is begonnen. Kijkt u ook nog even op de giftshop van White Ribbon met een paar leuke items waar u misschien een collega, vriend/in, familielid, mee kunt verblijden?
https://www.whiteribbon.nl/shop
Bestellen kan alleen via: [email protected]

Vertegenwoordigers gevraagd

Stichting White Ribbon Alliantie Nederland zoekt versterking door vertegenwoordigers voor het gedachtegoed van White Ribbon. White Ribbon zet zich nationaal en internationaal in om Veilig Moederschap na te streven en met name Moedersterfte voor het voetlicht te brengen en meehelpen dit te verminderen. Wij zoeken energieke, inspirerende, verantwoordelijke persoonlijkheden met ervaring en affiniteit voor verschillende taken. Communicatieve vertegenwoordigers die zich een jaar willen committeren aan ons doel.

Vacature


We wensen een ieder een mooie decembermaand met veel goede internationale berichten, en veel aandacht voor het Moederschap in de wereld.

Team White Ribbon.