Tarek-Meguid_inset.jpg

White Ribbon Alliantie 10 jaar!

Het White Ribbon diner van 2018 in Lommerrijk te Rotterdam was een groot succes.

Ontvanger van de White Ribbon Award is: Professor Tarek Meguid, gynaecoloog

De zichtbaar verraste Tarek kreeg zijn award uit handen van Burgemeester Ahmed  Aboutaleb, lid van het Comité van  Aanbeveling van White Ribbon NL. Zie ook: Nieuws.

 

 
IMG_3610.jpg

Comité van Aanbeveling

 
Ahmed Aboutaleb bij White Ribbon diner 2011.jpg

Ahmed Aboutaleb

 
Aboutaleb, (29 augustus 1961) groeide op als zoon van een imam in Beni Sidel, een klein dorp in het Marokkaanse Rifgebergte, in de provincie Nador.
Op 17 oktober 1976, op vijftienjarige leeftijd, kwam hij met zijn moeder en broers naar Nederland. Hij leerde snel Nederlands en begon een opleiding aan de lagere technische school. Daarna volgde hij de mts en deed vervolgens de hts-opleiding telecommunicatie.
Na de laatste opleiding ging hij als verslaggever aan de slag bij Veronica en de NOS-radio, als dj bij Radio Stad (Amsterdam) en vervolgens als verslaggever bij RTL Nieuws. Daarna werd hij persvoorlichter op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en bij de Sociaal Economische Raad (SER).
In 1998 werd Aboutaleb directeur van het instituut Forum, de voortzetting van onder meer het Nederlands Centrum Buitenlanders. Hij werkte daarna als ambtenaar in dienst van de gemeente Amsterdam.
Hij is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. In zijn voorlaatste functie was hij vanaf 22 februari 2007 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Amsterdam. Hij is lid van de Partij van de Arbeid.
Ahmed Aboutaleb is de eerste burgemeester in Nederland van Marokkaanse afkomst. Zijn aandacht gaat onder meer uit naar de educatie van migranten, het stimuleren van welzijnsonderzoeken en goede gezondheidszorg voor de ook slecht bereikbare vrouwen in Rotterdam, door taalbarrière en laaggeletterdheid.

In 2010 opende burgemeester Aboutaleb het White Ribbon diner in restaurant Prachtig, onder de Erasmusbrug aan de Maas. Hij bewees ons ervaringsdeskundig te zijn vanuit zijn jeugd in Marokko met slechte en onbereikbare gezondheidszorg. Zodoende onderkent hij het probleem van Moedersterfte en was zeer gemotiveerd om de aanwezigen toe te spreken. Een indringende en ons motiverende toespraak was het.
Ahmed Aboutaleb was zeer content met de vraag om in het Comité van Aanbeveling plaats te nemen van WhiteRibbonNL. Hetgeen geschiedde.

 
White Ribbon Award 2014, Jos van Roosmalen.jpg

Jos van Roosmalen

Gynaecoloog n.p. en tropenarts, Hoogleraar Safe Motherhood and Health Systems bij het Athena instituut van VU University in Amsterdam.

Tijdens het White Ribbon benefietdiner in 2014 ontving Jos van Roosmalen de White Ribbon award  voor zijn tomeloze, vriendelijke en tot voorbeeld strekkende inzet om als een van de eersten de moedersterfte aan de kaak te stellen met het doel die te reduceren in de wereld.

Hieronder de tekst bij de aankondiging van zijn oratie in het VUmc in 2008.

 
G8Birthatlasflyer_web.jpg

Aankondiging oratie Jos van Roosmalen.

De moeder het kind van de rekening
24 april 2008


Dagelijks worden in verloskamers wereldwijd de mensenrechten geschonden. Het aantal vrouwen dat overlijdt tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed verschilt extreem tussen landen met hoge en lage inkomens.

Prof.dr. Jos van Roosmalen ziet het als de plicht van de sterk bevoordeelde landen deze moedersterfte aan de orde te stellen en ons in te spannen de situatie te verbeteren. Van Roosmalen is benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Internationale en nationale aspecten van Safe Motherhood' aan VU medisch centrum en spreekt op vrijdag 25 april 2008 zijn rede uit.


Moedersterfte kan alleen worden teruggedrongen wanneer prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van (verloskundige) gezondheidszorgsystemen. Van Roosmalen pleit voor de introductie van de 'audit' als instrument ter verbetering. Met deze vorm van onderzoek wordt inzicht verkregen in de verschillende factoren die bijdragen aan het optreden van complicaties. Dit met als uiteindelijk doel tijdige herkenning van problemen en onmiddellijke doorverwijzing naar een goed functionerend gezondheidscentrum. Hiervoor is een naar buiten gerichte blik op de samenleving als geheel nodig (ectoscopisch) van zowel politici als artsen en verloskundigen.


Jaarlijks overlijden naar schatting 535.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed.

In hogere inkomenslanden sterven 9 vrouwen per 100.000 levendgeborenen tegenover 450 elders op de wereld.

In het gebied beneden de Sahara in Afrika ligt de moedersterfte zelfs op 905 per 100.000 levendgeborenen. Er is geen andere gezondheidsindicator waarbij deze verschillen zo groot zijn. De Verenigde Naties heeft in 1999 het reduceren van moedersterfte benoemd tot één van de acht Milleniumontwikkelingsdoelstellingen. Tot nu toe ( 2008) blijkt echter nog weinig winst te zijn geboekt.

Verloskunde in de Westerse wereld draait toch vaak meer om het kind dan de moeder.