Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nieuwsbrief pagina

Winter 2022-2023

 

Beste Vrienden en belangstellenden van White Ribbon NL,

 

Onzekere tijden, donkere dagen en onheilspellende berichten uit Ukraine, waar het een barre en koude winter is en veel gezondheidscentra uitgeschakeld zijn. Voor ons als Nederlanders moeilijk voor te stellen, alhoewel we een tipje van de sluier ervaren in deze energiecrisis.

 

Over Afghanistan bereikten ons ook berichten dat het zeer slecht gesteld is met de geboortezorg. Wel 39.000 nurse-midwives zitten thuis omdat ze, als vrouw zijnde, niet aan het werk mogen van het regime.

Het gevolg is dat moedersterfte recordhoogten bereiken.

Eerder bedroeg de maternale sterfte 17/100.000 levendgeborenen, momenteel schiet dit naar 900/100.000 levendgeborenen.

Het is ten hemel schreiend dat deze situatie überhaupt nog in onze wereld bestaat. Een trieste aanblik, waar zijn de bakens en de lichtpunten, dat zal men zich daar en wij ons hier dagelijks afvragen.

 

White Ribbon maakt zich sterk om alle hens aan dek te propageren en daar waar mogelijk samen de klus te klaren. Meer de verbinding als hulpverleners en familie en publiek met elkaar te zoeken en uitvoerend zal dit als draagkracht gaan functioneren.

De draaglast is anders voor zwangeren en barenden samen met de hulpverleners, die ook hier tekorten ervaren.

Dus samen de schouders eronder en standvastigheid creëren, waar vertrouwen en creativiteit zich laten vinden.

Vanuit dit gezichtspunt, verbinding in samenwerking, gaan we verder en bereiden we ons als bestuur en sprekers voor op het komende Symposium van 11 maart 2023 in Rotterdam.

 

Het Symposium kreeg de naam “What the World needs Now” in het kader van Improving Maternal Health, de maternale gezondheid verbeteren, een uitdaging op zijn minst.

Introductie van onze sprekers en titel voordracht:

 

  • “The MIDWIZE conceptual framework – A midwife-led care model that fits the Swedish health care system might after contextualization, fit others”. 

 

Prof. Helena Lindgren, universitair hoofddocent, gespecialiseerd in reproductieve en perinatale gezondheid aan het Karolinska Institute, de universiteit van Stockholm.

Haar professionele ervaring komt vooral voort, zo zegt zij, uit de zorg bij zwangerschap en bevalling. “Ik heb een aantal jaren klinisch gewerkt en ook thuisbevallingen begeleid.”

Sinds 2017 is Helena gastprofessor aan de Universiteit van Gondar, Ethiopië.

 

 

  • “International Doula’s, All Hands-on Deck!” 

 

Mw. Catharina Ooijens, klinisch doula, nu als zelfstandige, eerder verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Haar onderzoek in het AMC 2010-2012 “Hoe ervaren getraumatiseerde zwangere vrouwen de zorg van een geboortecoach” is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor gynaecologen. (NTOG 2015)

Auteur van het indrukwekkende boek “Mijn Stem” over twaalf ervaringen van bijzondere vrouwen met een complexe zwangerschap onder begeleiding van  een klinische doula.

 

Mrs. Morwhenna Jose from Zanzibar.

Werkte als doula in een openbaar ziekenhuis op de verlosafdelingen van het Mowbray Maternity Hospital, in de belangrijkste kraamkliniek in Kaapstad en in het MOU van Guguletu ziekenhuis.  Gedurende deze tijd ondersteunde ze ook een programma bij SWEAT (Sex Workers Education and Advocacy Taskforce) in Kaapstad, dat diensten en ondersteuning biedt aan moeders en zwangere personen die sekswerkers zijn. Met haar voorliefde voor geboortewerk sloot ze zich in 2021 aan bij een onderzoeksteam om in Zanzibar om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het opnemen van een doula in het gezondheidszorgsysteem. Ze is nu bezig om dit werk te publiceren, een pilot-doula programma op te zetten en gesprekken te voeren met het ministerie van Volksgezondheid in Zanzibar.

Ze werkt ook voor de WAJAMAMA Foundation, die zich richt op het bieden van uitgebreide ondersteuning voor moeder-, kind- en reproductieve gezondheid in Zanzibar.

 

 

“Basic Suggestions out of Africa to protect Pregnant Women”.

 

Prof. Tarek Meguid, gynaecologist en universitair hoofddocent van de afdeling Child Health van de Universiteit van Kaapstad.

Tarek heeft een MD van de universiteit van Maastricht, Nederland en een MPhil in Maternal and Child health van de universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij heeft zich bekwaamd in Tropical Medicine en Hygiëne in London en behaalde een master in International Human Rights Law in Oxford. Hij is Egyptisch en Duits en de vader van een dochter, Lara Meguid.

 

 

                

Het belooft een betekenisvolle informatieve, maar ook interactieve middag te worden. Met als kroon de uitreiking van de White Ribbon Award.

                                         

Deze uitreiking heeft een dubbel karakter, aangezien de awardronde langs de Nederlandse professoren: Ank de Jonge, Corine Verhoeven en Marianne Nieuwenhuijze een einde krijgt en een nieuw begin bij de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Hierover op het Symposium natuurlijk meer.

Wie de White Ribbon Award 2023 zal ontvangen….. dat kunnen we zo half februari 2023 bekendmaken.

 

We stappen de avond in met een fantastisch en smakelijk buffet van Lommerrijk. Het ligt in onze lijn om de WHO inzake Planetary Health te volgen, als we vernemen dat klimaatverandering ook de grootste bedreiging is voor de volksgezondheid. Het deed ons besluiten het buffet voornamelijk vegetarisch te laten zijn, om zodoende duurzaam van de aarde gebruik te maken.

Gaarne verzorgt restaurant Lommerrijk op ons verzoek een voornamelijk vegetarisch buffet.

 

  • Ondertussen staan de pr-acties gelukkig ook niet stil:

 

Bij Modezaak Bronwasser op het Gelderlandplein te Amsterdam wordt in de Kersttijd een kennismaking met en crowdfunding voor White Ribbon georganiseerd. Hartverwarmend.

 

Als afsluiting het verzoek ons Symposium op de sociale netwerken te delen. Graag zien we vele vrienden live op het Symposium of als financieel ondersteuner van de White Ribbon projecten:

 

  1. Irpin Maternity Clinic, Ukraine
  2. Berekum Maternity Clinic, Ghana Zie ook: whiteribbon.nl/projecten

 

Ben je niet in de gelegenheid naar het Symposium te komen, maar zie je kans een studententicket geheel of gedeeltelijk te sponseren, om zo onze jongere generatie mee te nemen in het werk wat de komende jaren verricht moet worden en waarbij zij de kracht en inspiratie vinden om dit verder te trekken.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw generositeit.

 

Triodos NL60TRIO0390460915  White Ribbon NL,  Amersfoort

ovv Sponsoring student.                   (Dan verzorgen wij dat verder.)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Bestuur White Ribbon NL.