White Ribbon 2017.jpg

Welkom

Fijn dat je de website van White Ribbon bezoekt. Dank voor je belangstelling, dat heeft White Ribbon zeer nodig, want:

MOEDERSTERFTE IS ONNODIG HOOG IN DE WERELD

                                        EN.. 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN LEVENDE MOEDER!


Van wezenlijk (letterlijk) belang is het om jonge kwetsbare moeders en kinderen een dusdanige zorg te geven, waardoor er een goede start in het leven voor beiden wordt bereikt. Belangrijk ook om, naast het leven van de moeder, zo het grote aantal (half) wezen in de wereld te verminderen als moeders in leven blijven in hun liefde voor partner en gezin. Dus van levensbelang is goede zorg voor zwangeren, barenden en jonge moeders en de kinderen in hun kielzog. ( Cijfers: zie "Feiten over Moedersterfte".)


MILJOENEN WEZEN!


Een leven zonder moeder veroorzaakt een pijnlijk gemis in het leven en maakt mensen kwetsbaar. Bij teveel kwetsbare mensen kan er geen sprake zijn van een maatschappij in balans. Hieraan gaat de wereld ten onder.

WAT TE DOEN?

Het White Ribbon programma richtte zich in de eerste jaren op bewustzijns vergroting van iedereen in de wereld op dit ongelukkige fenomeen. Het bekendmaken van het probleem op allerlei fronten: pers, politiek, hulpverleners en de maatschappij in het algemeen. De missie van White Ribbon Nederland in de huidige tijd is te streven naar daling van de Moedersterfte en meer aandacht voor goede geboortezorg wereldwijd en dus ook in Nederland.

Inmiddels is de hoge Moedersterfte, maternale sterfte, wereldwijd steeds meer een bekend schandaal. Indien we heden ten dage meer willen handelen dan hulp geven aan de low income countries, waar de Moedersterfte het hoogst is, zullen ook de maatschappijen in betreffende landen sterker en gezonder moeten worden, anders is er van gelijke en goede handel geen sprake.


De laatste tijd ontwikkelt White Ribbon zich als een podium voor uitwisseling van kennis aangaande gezondheidszorg bevorderende maatregelen en methodes. Promoten van acties van gelieerde organisaties komt daarbij: Midwives4mothers, Women on Waves, Cordaid, Simavi, Artsen zonder Grenzen, Amref. Allemaal met het oogmerk de gezondheid van jonge en aanstaande moeders te verbeteren.

Behalve in de low income countries, is het ook belangrijk om in Nederland de zorg voor moeders niet te onderschatten, daarbij denkend aan de zwangere laaggeletterden, vluchtelingen en asielzoekers.

Er zijn vele initiatieven in Nederland gaande om de zorg voor zwangeren en hun partners te optimaliseren.
Bijvoorbeeld:

1. CenteringPregnancy™
2. Aandacht voor laaggeletterdheid
3. Educatie in de zwangerschap
4. Lifestyle zwangerschapcontroles

Nederlandse verloskundige hulpverleners in het bijzonder, maar iedereen ter wereld kan hier voordeel van verwerven. Algemene informatie op alle niveaus over Moedersterfte blijft zeer noodzakelijk en Vriend worden van White Ribbon een machtige morele en fysieke steun in de rug voor alle werkers in de moeder en kind zorg.

WAT KUNT U NOG MEER DOEN?

Op allerlei gremia, lokaal, provinciaal. in de kerk en op de universiteit, ja haast overal zijn potentiële Vrienden van White Ribbon, die u kunt interesseren en Vriend maken.
Acties bij openingen van verloskundige en andere hulpverlening praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen. Als het relevant is voor de actie worden White Ribbons goed verkocht; te bestellen bij het secretariaat.

Wij hopen ons doel samen met alle krachten in Nederland duurzaam te verwezenlijken, waarbij alle beetjes helpen.


Leonie Welling, Marianne Sanders, Cor Zeeman.

 
Kindje op moeders schoot, Tolmiea menziesii

Uitgangspunten White Ribbon NL

Onze missie is om op te treden als katalysator, door personen op vooraanstaande posities aan te spreken om het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na de zwangerschap en baring mede door hun inspanningen mogelijk te maken.


Ons doel is wereldwijd te zorgen dat vrouwen het recht op veiligheid en gezondheid vóór , tijdens en na de zwangerschap en baring kunnen realiseren.


Onze visie is een wereld waar het recht van vrouwen op veiligheid en gezondheid vóór, tijdens en na zwangerschap en baring vanzelfsprekend is.

 

Leven en dood, stop moedersterfte